betaling checker


Disclaimer


Buckaroo respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden in de payment checker alleen gebruikt om u inzicht te verschaffen in uw online betaling en niet voor enig ander doeleind. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Buckaroo bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt U dient zich ervan bewust te zijn dat de Buckaroo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van de webshops.